Skip to main content

Drijfhout Advies heeft vele jaren ervaring met duurzaam bouwen. Waar dit voorheen vooral om energie en materiaal gaat, is dit de laatste jaren veel breder geworden met de komst van bijvoorbeeld BREEAM-NL.

Circulariteit
Drijfhout Advies kan u adviseren bij ontwerp- en proceskeuzes om een circulair gebouw te realiseren.

Nu energieneutraal bouwen realiteit is, is de volgende stap het terugdringen van grondstofgebruik. In de bouw wordt circulariteit beschouwd als the next step in duurzaamheid.

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal zijn. Daarnaast moeten in 2050 ook bestaande gebouwen CO2-neutraal zijn. Zeker een uitdaging, maar de techniek is beschikbaar waardoor we het energievraagstuk goed kunnen oplossen. Naar mate energie in de bouw minder kritisch is, wordt de grootste impact op het milieu veroorzaakt door uitputting van grondstoffen. Meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland wordt in de bouw gebruikt. Vrijwel alle materialen worden gedowncycled en verdwijnen na verloop van tijd in de grond of in de vuilverbrandingoven. Slechts 3 à 4% gebruiken we door recycling opnieuw in de bouw. Daarom heeft de rijksoverheid de ambitie uitgesproken om vóór 2050 een 100% circulaire economie te realiseren. Dit betekent ook Circulair Bouwen.

Onze huidige lineaire economie is gericht op het consumeren van producten met een beperkte levensduur. Deze producten eindigen op een afvalberg of in verbrandingsovens. Deze Take-Make-Dump benadering moeten we ombuigen naar een economie met zero-waste. Ook voor de bouw. Dit vraagt van ons een andere denkwijze waarin we streven naar gesloten kringlopen, met andere woorden: een circulaire economie.

Duurzaamheidsmethodieken
Drijfhout kan u breed adviseren over de beschikbare duurzaamheidsmethodieken, zoals BREEAM-NL, GPR-gebouw en LEED.

Energie
Drijfhout Advies kan u helpen met ontwerpkeuzes voor uw nieuwe gebouw of bij renovatie. Bijvoorbeeld als het gaat om:
– Energieconcepten
– Isolatie en infiltratie
– Infraroodmetingen

Bouwfysica
Drijfhout Advies kan u adviseren voor een verscheidenheid aan bouwfysische vraagstukken. Bijvoorbeeld als het gaat om:
– Oppervlaktecondensatie
– Inwendige condensatie
– Akoestiek